actuele onderwerpen jaarvergadering 28/4/2014

Abvakabo  afdeling Zuidwest Drenthe / Noordwest Overijssel heeft op 28 april 2014 haar jaarvergadering georganiseerd in schouwburg Ogterop in Meppel.

In totaal waren bijna 50 leden aanwezig. Tijdens het statutaire deel werd door het bestuur van de afdeling teruggekeken op het verenigingsjaar 2013. Ingegaan werd op de georganiseerde activiteiten. Daarbij werden een aantal verhelderende vragen gesteld. Tijdens de toelichting werd ingegaan op het resultaat van het boekjaar waardoor het eigen vermogen (begin/eind balans) is toegenomen met € 2.711 tot € 6.903. Ook werd ingegaan op de verschillen tussen begroting en realisatie. Door lagere vergaderkosten ( zaalhuur en consumpties –geen afzonderlijke registratie van de consumpties),  beheer en administratiekosten: (sinds 2013 samengevoegd met een andere begrotingspost en bevat nu de kosten van materiaal vergaderstukken, betalingsverkeer, representatie en onkostenvergoedingen). Het jaarwerkplan2014 geeft het komende jaar  richting aan de te organiseren activiteiten.  De bij de activiteiten te maken kosten worden gefinancierd uit meerdere begrotingsposten.

Na de pauze werd door regiobestuurder Riek van Kampen ingegaan op de voorgenomen fusie in 2015 van Abvakabo en andere FNV-bonden. De fusie moet nog goedgekeurd worden door het ledencongres. Een aantal afgevaardigden zijn inmiddels beschikbaar, tijdens de jaarvergadering was geen belangstelling om de deputatie te versterken.

Mevrouw Alice Makkinga ging daarna in op de gevolgen van de overdracht van rijkstaken aan de gemeenten. De decentralisaties betreffen de zorg voor langdurig zieken of ouderen; het werk en  uitkering; en de jeugdzorg). De decentralisaties hebben gevolgen voor de huidige aanbieders, gemeenten en cliënten. Door de aanwezigen werd aandacht gevraagd voor het mogelijk verminderen van de kwaliteit van de zorg en de werkgelegenheid. Gezamenlijk werd vastgesteld dat de decentralisaties een bezuinigingsmaatregel zijn die ernstige gevolgen heeft voor hen die hierop zijn aangewezen en geen keuze hebben. De presentatie van mevrouw Makkinga kunt u downloaden bij de tab documenten  jv2014mak

Tegen 22.00 uur sloot de voorzitter van de afdeling de jaarvergadering af, dankte ieder voor zijn inbreng en wenste ieder een goede terugreis.    
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙