jaarvergadering afdeling op 28 april

Afdeling Zuidwest Drenthe / Noordwest Overijssel organiseert haar jaarvergadering op 28 april 2014 om 20.00 uur in schouwburg Ogterop, Zuideinde 70 te Meppel. Naast het statutaire deel wordt jaarlijks een actueel onderwerp behandeld,

Dit keer worden de gevolgen van de decentralisatie van diverse rijkstaken (o.a .zorg) naar de gemeenten aan de orde gesteld. Of weet u al wat de gevolgen zijn van de decentralisaties voor: clienten, gemeenten, aanbieders, werkgelegenheid, kwaliteit zorg, enz. Een aantal deskundigen gaan op de verschillende facetten in. Uiteraard bestaat de mogelijkheid om vragen te stellen en uw mening naar voren te brengen.Noteer 28 april 2014 20.00 uur  Abvakabo in Ogterop Meppel in uw agenda.
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙