vakbondshuizen

FNV werkt aan nieuwe structuren. Vertegenwoordigers van onze afdeling in de Bondsraad van Abvakabo en in het ledenparlement van de nieuwe FNV hebben stukken ontvangen over de organisatiestructuur van FNV en  van de locaties van de vakbondshuizen. Hierna zijn de locaties de lokale vakbondshuizen weergegeven. De vertegenwoordigers van Abvakabo spreken op 4 maart over de definitieve inrichting. Wat opvalt is dat er in het noorden en oosten weinig faciliteiten worden vrijgemaakt voor de lokale activiteiten. Afdeling Zuidwest Drenthe / Noordwest Overijssel zet in op het handhaven van voldoende ontmoetingsplaatsen voor de (kader)leden in onze regio. Een vakbond op grote afstand werkt niet.
 
In de voorlopige verdeling zijn de locaties in Meppel en Hoogeveen als combinatie aangegeven. Het is niet duidelijk wat dit gaat inhouden. 
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙