aandacht voor zorg

Er is van alles te doen in de zorg: de splinter cao VVT getekend door Actiz en de andere bonden en veel reductie, kortingen en verwachtte bezuinigingen.

Via de site http://www.strijdvoorthuiszorg.nl/ is veel actualiteit te vinden. Afdeling zuidwest Drenthe roept u op om via het mailadres noord@abvakabo aan te geven of het gewenst om in uw organisatie informatie te geven over de “boze” plannen van dit kabinet en de ontwikkelingen van de cao. Bestuurder regio noord Riek van Kampen vraagt leden om hierover met haar in contract te treden. Zonodig worden door de afdeling Zuidwest Drenthe /Noordwest Overijssel en door Abvakabo regio noord informatieve en activerende bijeenkomsten voor de leden georganiseerd.

Kern: handhaven werkgelegenheid en kwaliteit zorg.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙