bijeenkomst 3/2/14 De Stouwe Meppel

Op maandagavond 3 februari 2014 om 19.30 uur organiseert Abvakabo een bijeenkomst voor de medewerkers van De Stouwe in wijkcentrum De Poele in Meppel. Zoals bekend zijn er bij De Stouwe veel ontwikkelingen welke bij de medewerkers voor onrust en onvrede zorgen. Ondermeer verplaatsingen van personeel, werkdruk, CAO en de kabinetsplannen.Abvakabo wil met haar leden overleg voeren over de situatie, Het adres van wijkcentrum De Poele: Groen van Prinstererstraat 1A, 7942 CW te Meppel.
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙