activiteiten 2008

De afdeling Zuidwest Drenthe/Noordwest Overijssel heeft in concept haar activiteitenplan 2008 gereed. Zeer binnenkort wordt het definitieve plan op deze site geplaatst. In het activiteitenplan zijn o.a. de data in 2008 van kaderledenbijeenkomsten, jubilarissendag en jaarvergadering, maar ook de vergaderdata van de diverse Afdelingsgroepen, het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur benoemd.
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙