spreekuren afdeling in vakantieperiode

De spreekuren van de afdelingsconsulenten van de afdeling Zuidwest Drenhte / Noordwest Overijssel in Steenwijk en Meppel vervallen in juli en augustus. In spoedeisende situatie kunt u contact opnemen met de heer C. Smid 0522-261375 of met het ledenservicenummer achter op de bondskaart.

Het vakbondscentrum in Hoogeveen is in juli en augustus beperkt geopend (maandagavond 19.00-21.00 uur en op woensdagochtend 09.30-12.00 uur).
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙