vergaderschema 2013

Jaarlijks organiseert de afdeling diverse bijeenkomsten voor haar leden. Ook in 2013 staan er weer diverse activiteiten op stapel. Op 22 april zijn alle leden welkom tijdens de jaarvergadering in schouwburg Ogterop in Meppel. Ondermeer zal aandacht worden besteed aan  de recente ontwikkelingen rond de pensioenen. Op dinsdagavond 12 november zijn alle kaderleden welkom in FNV gebouw Ons Huis te Meppel. Tijdens deze avond wordt het arbeidsvoorwaardenbeleid 2014 voorgelegd aan de aanwezigen. Via de tab agenda ziet u alle bijeenkomsten van de afdeling in 2013.
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙