spreekuur vervalt tussen kerst en nieuw jaar

In de periode tussen 19 december 2012 en 7 januari 2013 vervallen de spreekuren in Hoogeveen, Meppel en Steenwijk. Aan het eind van het jaar gaat het vakbondscentrum Hoogeveen een tijdje dicht. Door vakantie van de consulenten zijn ook de 2 andere locaties niet bezet. Bij spoedeisende zaken kunt u telefonisch contact opnemen met een van de consulenten. Bij de link spreekuur treft u de gegevens van de consulenten aan. 

Consulent Jan Joosten (Hoogeveen en Meppel) is sinds kort benoemd tot adviseur sociale voorzieningen. Hij kan leden adviseren of het zinvol is om naar de gemeente te stappen met het verzoek om hen een uitkering te geven op basis van de WWB (Bijstand of bijzondere bijstand, recht op minimaregelingen).
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙