lagere overheden

In het gebied van de afdeling zijn tal van werkgevers uit de sector 'lagere overheden' gevestigd. Behalve diverse gemeenten (De Wolden, Meppel, Westerveld, Hoogeveen, Staphorst en Steenwijkerland) gaat het ook om het Waterschap Reest en Wieden. Actieve kaderleden werkzaam bij deze werkgevers vormen samen de afdelingsgroep Lagere Overheden. De afdelingsgroep bespreekt 5 keer per jaar de ontwikkelingen in de medezeggenschapsorganen (Georganiseerd Overleg en Ondernemingsraad). Vanuit regio Noord heeft de heer F.L. Gerrits van de deskundigenpool zijn inbreng tijdens de vergaderingen. Bij het overleg komen ondermeer personele regelingen, reorganisaties, samenwerkingsvormen, CAO-ontwikkelingen, enz. aan de orde.
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙