gesprek Bondsbestuur

Meindert van den Berg heeft op 17 september een bezoek gebracht aan het Algemeen Bestuur van de afdeling. Meindert is bondspenningmeester en lid van het Bondsbestuur. Eerder werd afgesproken dat de bondsbestuurders in gesprek gaan met de afdelingsbesturen om te horen wat er binnen de afdelingen leeft.

Het afdelingsbestuur had 26 onderwerpen voorbereid. Het  bezoek verliep in een positieve sfeer waarbij de heer Van den Berg met veel enthousiasme en deskundigheid reageerde op de diverse themas. Gesproken werd over het grote belang van de de financiering van  lokale activiteiten, de jubilea-criteria, sociale werkvoorziening, de professionalisering van de consulenten en de diverse activiteiten die georganiseerd worden door de afdeling. Duidelijk werd dat de heer Van den Berg verrast werd door de actieve inzet van het afdelingsbestuur. Diverse groepen zijn vertegenwoordigt in het afdelingsbestuur,, er worden veel activiteiten georganiseerd waaronder de jubilarissendag, thema-avonden, spreekuren op 3 locaties en bedrijfsbezoeken. 
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙