spreekuren vakantieperiode

In de vakantieperiode (begin juli en eind augustus) vervallen de spreekuren van de afdeling in Meppel en Steenwijk. Het spreekuur op woensdagmorgen in Hoogeveen blijft in de vakantieperiode wel doorgaan.

Het spreekuur in de vakantieperiode in Hoogeveen vindt plaats op woensdag tussen 10.00 en 12.00 uur. De Abvakabo consulent, de heer Jan Joosten is tussen half juli en half augustus afwezig. U kunt dan wel terecht terecht bij de vakbondsconsulent van FNV-Bondgenoten. 

Het spreekuur in Hoogeveen wordt gehouden in het Vakbondscentrum aan de Beukemastraat 8b. Meer info over de spreekuren van de afdeling leest u door rechts op de link Spreekuur te klikken.
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙