bedrijfsbezoeken 2012

Jaarlijks bezoekt het afdelingsbestuur een aantal bedrijven. Doel is de vakbond zichtbaar te maken op het werk en contact te leggen met de leden op de werkplek. Uiteraard wordt ook actief gesproken met mogelijke nieuwe leden. Tijdens de bedrijfsbezoeken is een regiobestuurder en zijn de vakbondsconsulenten aanwezig, Informatie over uw CAO en divers propagandamateriaal zijn in voldoende hoeveelheden beschikbaar. Dit jaar is het de bedoeling om medio september /  oktober een aantal bedrijven te bezoeken. Mocht u het gewenst vinden dat  Abvakabo bij uw bedrijf op bezoek komt, dan verzoeken wij u dit per mail kenbaar te maken bij het bestuur. Via de tab contact kunt u een mail sturen. U hoort dan van ons.   
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙