gevraagd kaderleden

De afdeling zoekt kaderleden! Bepaalde groepen zijn nog niet vertegenwoordigd in het bestuur van de afdeling. Het gaat ondermeer om vertegenwoordigers uit de groepen:
- jongeren;
- vrouwen;
- migranten;
- nutsbedrijven;
- zorg

Het afdelingsbestuur vergadert ca. 11 keer per jaar. Meestal vindt het overleg plaats op een maandagavond op het kantoor in Meppel. Hoort u bij een van de doelgroepen en heeft u interesse in vakbondswerk meldt u dan aan via meppel@abvakabo.nl. U kunt ook meer informatie krijgen via een van onze consulenten in Hoogeveen of Meppel (zie link spreekuur).

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙