centralisatie rijksdiensten

De minister heeft besloten: geen rijksdiensten meer in Drenthe. Ook in onze regio verdwijnen daardoor rijksdiensten, de werkplekken worden gecentraliseerd in Zwolle. In onze regio werken diverse medewerkers bij rijksdiensten (o.a. in Meppel).  Door de recessie hebben zij geen alternatief, er zijn nauwelijks andere banen. Zij worden om een baan te houden min of meer gedwongen  meer tijd te besteden aan reistijd , of zij moeten verhuizen.

Vakbond Abvakabo is uiteraard alert, er moeten daarom op korte termijn nadere afspraken worden gemaakt over de gevolgen van het besluit van de minister. Dit betekent compensatie in tijd en/of vergoedingen voor de extra reiskosten.
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙