arbeidsvoorwaarden 2012

Afdeling Zuidwest Drenthe / Noordwest Overijssel organiseert op 9 november 2011 een kaderledenbijeenkomst in FNV-gebouw Ons Huis, Kleine Oever 2, 7941 BK te Meppel. Regiobestuurder Riek van Kampen is aanwezig en zal een inleiding verzorgen.Daarbij besteed zij aandacht aan de inflatiecijfers, het FNV-standpunt, ontwikkelingen in de arbeidsmarkt en de mogelijke inzet van de Abvakabo. Alle kaderleden van de afdeling worden gevraagd aanwezig te zijn tijdens de vergadering om een gedragen standpunt van de afdeling te bepalen. De Bondsraadsleden van de afdeling nemen de uitkomsten mee naar de landelijke Bondsraadvergadering waarbij de definitieve eisen naar de werkgevers door Abvakabo worden bepaald.
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙