bezuinigingen publieke sector

De publieke sector staat onder zware druk, Werkgevers (gemeenten, sociale werkvoorziening, welzijnsinstellingen, enz.) in onze regio leveren door de bezuinigingen vele miljoenen euro’s in. In de praktijk wordt dit ingevuld door: om te buigen, te privatiseren en te concentreren op regie. De werkgevers doen dit meestal over de rug van de werknemers. Ontslagen, minder werkgelegenheid, minder loon, slechtere secundaire arbeidsomstandigheden en minder pensioen zijn aan de orde, Tijd voor de werknemers om solidair en dus samen de belangen van de werknemers  te behartigen. Individueel lukt dit niet. Samen solidair en dus via de vakbond kan dit wel, de vakbond is nodig bij de CAO-onderhandelingen, afsluiten van goede sociale statuten, regelingen en kwalitatieve ondersteuning naar GO en OR.

Veel jongeren zijn echter geen lid. Juist die jongere is vaak de klos. Last in - first out. Het is  belangrijk om de jongeren het belang van de vakbond te laten inzien. De afdeling wil een informatieve bijeenkomst over het belang van het lidmaatschap organiseren in uw bedrijf. Neem dan contact op met het secretariaat van de afdeling. Mocht dit volgens u niet direct aan de orde zijn, benader dan wel de jongere medewerkers in uw bedrijf om lid te worden. Een aanmeldingsformulier voor het lidmaatschap kunt u downloaden via deze site.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙