toezending zakagenda 2008

De afdeling heeft de leden per brief verzocht om aan te geven of zij de zakagenda 2008 wensen te ontvangen. Inmiddels hebben meer dan 200 leden gereageerd. De agenda's worden nog in 2007 toegezonden. Indien u een agenda wenst te ontvangen kunt u dit kenbaar maken per mail meppel@abvakabo.nl of per post postbus 416, 7940 AK Meppel.
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙