spreekuren afdeling tijdens vakantie

De komende vakantieperiode heeft gevolgen voor de spreekuren van de vakbondsconsulenten van de afdeling in Hoogeveen, Meppel en Steenwijk. In de maanden juli en augustus vervallen alle spreekuren.

In juni is het vakbondscentrum van Bondgenoten in Hoogeveen op donderdagavond gesloten, het spreekuur op maandagavond en woensdagochtend gaat gewoon door. In juli en augustus kunnen de leden wel terecht op het vakbondscentrum in Hoogeveen voor eenvoudige vragen. in deze maanden worden er echter geen intakes gemaakt.

Leden kunnen natuurlijk altijd gebruik maken van het telefoonnummer op de achterkant van hun lidmaatschapskaart.
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙