brief sociale werkvoorziening naar gemeenten

Het bestuur van de afdeling vraagt de gemeenteraden van Meppel, De Wolden, Hoogeveen, Westerveld, Steenwijkerland en Staphorst per brief aandacht voor de ontwikkelingen bij de sociale werkvoorziening (SW). Door een besluit van het kabinet moeten de SW-bedrijven zoveel mogelijk medewerkers laten uitstromen, terwijl de instroom wordt beperkt tot 30%.

In onze regio zijn de SW-bedrijven Reestmond, NoordWestGroep en Alescon actief. De bedrijven zorgen voor werkgelegenheid voor werknemers met minder kansen op de arbeidsmarkt. Deze kwetsbare groep werknemers dreigt nu het kind van de rekening te worden. De SW-bedrijven mogen bijna geen instromers meer plaatsen, waardoor de bedrijven indirect min of meer worden ontmanteld.

De werknemers van de SW kunnen en willen zinvol werk doen. Geen SW betekent dat mensen met een arbeidshandicap voortaan thuis achter de geraniums zitten. De gemeenten moeten meer uitkeringen gaan betalen, de huidige inkomsten door arbeid vervallen. In een aantal situaties moeten zelfs kosten voor opvang gemaakt worden. De ingreep kost de gemeenten geld en een grote groep inwoners haar werk. AbvaKabo meent daarom dat de ingreep van het kabinet ongunstig uitpakt voor de gemeenten. In de brief van het afdelingsbestuur wordt daarom gevraagd of de gemeenteraden het acceptabel vinden dat een groep inwoners uitgesloten wordt van een zinvolle rol in onze maatschappij ........

De brief aan de gemeenteraden kunt u via de volgende link downloaden: brief
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙