jaarvergadering zeer geslaagd

Op dinsdagavond 26 april heeft de afdeling haar jaarvergadering gehouden in schouwburg Ogterop te Meppel. Dit keer waren er ruim 50 leden aanwezig. Na de opening door voorzitter Jan Gelderloos volgde het statutaire programma, De secretaris behandelde het jaarverslag waarin de activiteiten in het verenigingsjaar 2010 en de plannen voor 2011 zijn benoemd. Daarna gaf de penningmeester inzicht in de rekening en de begroting. De ledenvergadering heeft haar instemming gegeven aan de verantwoording over 2010 en plannen voor 2011.  Na een korte pauze -waarin een aantal VVV-bonnen werden verloot-  werd het programma hervat door regiobestuurder mevrouw Van Kampen. Zij gaf aan dat voorgesteld wordt de statuten van de vereniging te wijzigen. Kort werd ingegaan op de inhoud en gevolgen van de wijzigingen. Een aantal aanwezige leden kan actief meepraten  in de te volgen procedure. 2 aanwezige leden stelden zich ter vergadering beschikbaar. Na mevrouw Van Kampen informeerde notaris Lever de aanwezigen over het erfrecht. Via een onderhoudende en zeer duidelijke presentatie liet de heer Lever de fiscale en juridische gevolgen van het erfrecht en de voordelen van een testament zien. Tussentijds bestond er veel gelegenheid om vragen te stellen. Hier werd volop gebruik van gemaakt. Tegen 22.30 uur werd de avond afgesloten door de voorzitter.

De presentatie van notaris Lever kunt u downloaden via de volgende link.
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙