jaarvergadering 26 april 2011 Ogterop Meppel

Uitnodiging jaarvergadering

Het bestuur van de afdeling nodigt de leden uit aanwezig te zijn op de jaarlijkse ledenbijeenkomst. De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 26 april 2011, aanvang 20.00 uur in Schouwburg Ogterop, Zuideinde 70 te Meppel. De bijeenkomst zal uiterlijk om 22.30 uur worden beëindigd. De bijeenkomst bestaat uit de volgende onderdelen:

- STATUTAIRE LEDENVERGADERING 20.00 tot 20.45 uur
Diverse activiteiten en uitgaven van het afgelopen verenigingsjaar worden toegelicht. U wordt verzocht in te stemmen met het voorgenomen beleid voor het komende jaar. Het jaarverslag wordt u uitgereikt in de vergadering. Op verzoek wordt het jaarverslag toegezonden. U kunt het jaarverslag ook downloaden via deze link.

- VERLOTING / PAUZE 20.45 tot 21.00 uur
Bij binnenkomst in de zaal ontvangt u een lotnummer. Het afdelingsbestuur heeft een aantal interessante prijzen beschikbaar gesteld. Het lot zal gaan uitmaken welk vakbondslid rijker naar huis gaat.

- INFORMATIE STATUTENCONGRES 21.00 tot 21.15 uur
Toelichting door mevrouw Riek van Kampen, regiobestuurder ABVAKABO FNV. Benoeming afgevaardigden naar het statutencongres op 15 dec. 2011

- LEZING EN AANSLUITEND DISCUSSIE 21.15 tot 22.15 uur
“WERKING VAN HET ERFRECHT, ERFBELASTING e.d.” De heer Bart Lever van Lever Netwerk Notarissen te Meppel. Lezing over erfrecht en erfbelasting. Aan de orde komen de werking van het erfrecht, de recente wijzigingen van de erfbelasting, de voordelen van een goed testament en besparen of uitstellen van erfbelasting.

We denken dat we een aantrekkelijke inhoudelijke bijeenkomst hebben, en uw aanwezigheid is op 26 april a.s. in Ogterop daar zeker bij gewenst.
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙