26/4 erfrecht

Op dinsdag 26 april organiseert de afdeling Zuidwest Drenthe / Noordwest Overijssel haar jaarvergadering in schouwburg Ogteropin Meppel. Tijdens de jaarvergadering wordt ieder jaar aandacht besteed aan een specifiek thema. Dit jaar gaat notaris Bart Lever de leden van AbvaKabo informeren over het Erfrecht. Door wetswijzigingen is het erfrecht veranderd. Na het overlijden van familie of partner kunnen de nabestaanden te maken  krijgen met vervelende situaties. Door onwetendheid komen na overlijden vaak problemen naar voren. Aangetrouwde kinderen hebben recht op het nalatenschap tenzij een uitsluitingclausule in de akte wordt opgenomen.De heer Lever gaat de leden van AbvaKabo informeren over de knelpunten en oplossingen. Daarbij besteed hij bovendien aandacht aan de mogelijkheden tot belastingbesparing.
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙