woensdag 16 maart OR-verkiezingen gemeenten

Op woensdag 16 maart wordt gestemd door de in onze regio bij gemeenten werkzame medewerkers. De medewerkers kiezen dan de leden van de nieuwe ondernemingsraden. In de komende maanden en jaren zijn diverse ontwikkelingen bij de gemeenten aan de orde. Bezuinigingen, samenwerking, enz., zaken waarover de ondernemingsraden advies gaan geven. Het belang van een goede en krachtige ondernemingsraad is juist dan van groot belang. Bij de meeste gemeenten zijn meer kandidaten dan OR-zetels beschikbaar. Een groot deel van de medewerkers is lid van AbvaKabo, daarom wordt ingezet op een  flinke vertegenwoordiging in de samenstelling van de nieuwe ondernemingsraden.
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙