bezuinigingen sociale werkvoorziening ongewenst

Het kabinet heeft op Prinsjesdag een structurele bezuiniging van 120 miljoen euro op de sociale werkvoorziening voorgesteld. Daar komt nog bovenop dat de sector niet wordt gecompenseerd voor de stijging van lonen en prijzen in 2011 (extra bezuiniging 38 miljoen euro).

De bezuinigingen van het kabinet op de sociale werkvoorziening gaan ten koste van de werknemers met psychische, lichamelijke en verstandelijke beperkingen. Hierdoor is er minder geld om mensen te trainen en op te leiden om ze zo bij gewone werkgevers aan de slag te krijgen. Cedris, de branche-organisatie van sociale werkvoorzieningsbedrijven, vindt dat het kabinet zo het paard achter de wagen spant. De bezuinigingen plaatsen mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt verder op afstand, terwijl hun talent met de vergrijzing in het verschiet op termijn juist hard nodig is. Cedris  pleit voor het samenvoegen van de arbeidsmarktregelingen voor de mensen met de grootste afstand tot de arbeidsmarkt (WWB, Wajong, Wsw). Dit kan op langere termijn besparingen kan leiden, die niet ten koste gaat van de ontwikkeling en kansen op werk voor de mensen waar het om gaat. Meer info: download de bijlage link
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙