internationale solidariteit

Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van de afdeling op 20 oktober 2010 hebben de heren Gisbers en Consten zeer enthousiast een uiteenzetting verzorgt over hun activiteiten voor de werkgroep internationale solidariteit (WIS). In diverse landen worden vakbonden klein gehouden en niet serieus genomen. WIS wil daar door diverse activiteiten verandering in gaan brengen. Daarbij is men realistisch en kent de knelpunten. Zoals ook al eerder is aangegeven is de belangstelling van de afdeling met name gericht op het vakbondswerk in Zimbabwe. In dit land zijn de vakbonden noodgedwongen bijna ondergronds actief. Zij hebben veel behoefte aan informatie en ondersteuning. Vanuit WIS zijn contacten en diverse positieve initiatieven georganiseerd:
  • Promoten en/of ondersteunen van het vakbondsblad The Worker. Betaal 12 euro en laat een vakbondslid in Zimbabwe een jaar lang the worker lezen. U kunt deelnemen door het invullen van de volgende link  bon
  •  Per brief vragen van aandacht bij de regering voor vakbondsvrijheid. Voorbeeldbrieven via de volgende link: brief

  • Landelijke manifestatie op zaterdag 30 oktober in Ede (Reehorst) aanvang 09.30 uur.
  
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙