bijeenkomst arbeidsvoorwaarden 9 november

De raadpleging over arbeidsvoorwaarden vindt plaats op 9 november (gewijzigde datum) om 20.00 uur. Alle kaderleden worden persoonlijk uitgenodigd  aanwezig te zijn in FNV-gebouw Ons Huis in Meppel. Tijdens de avond zal na een inleiding  door regiobestuurder mevrouw R. van Kampen aan de aanwezigen worden gevraagd de prioritieten bij de onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden aan te geven. De uitkomsten  worden door de vertegenwoordigers van de afdeling ingebracht tijdens een landelijke bijeenkomst waarbij de definitieve inzet van AbvaKabo wordt bepaald.
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙