mogelijk ook spreekuur in Steenwijk

Na de vakantieperiode staan ze weer voor u klaar: onze vakbondsconsulenten. De afdeling organiseert al geruime tijd een spreekuur in Meppel en Hoogeveen. Leden kunnen tijdens het spreekuur terecht bij de consulenten voor een deskundig antwoord op vragen over de sociale zekerheid, het lidmaatschap, medezeggenschap, cao, enz.

Huidige spreekuren:
Hoogeveen: woensdag 10.00-12.00, donderdag 19.00-21.00 uur
Meppel: 1e en 3e dinsdagmiddag van 14.30 uur tot 16.30 uur

Onderzocht wordt of per november ook een spreekuur kan worden geiorganiseerd in Steenwijk. Het is de bedoeling dit spreekuur op elke 2e en 4e woensdagavond tussen 20.00 en 22.00 uur te houden. Zodra er meer duidelijkheid is over de locatie enz. volgt nader bericht op deze site.

Meer informatie over de spreekuren in Meppel en Hoogeveen vindt u bij de link spreekuur.
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙