Algemeen en Dagelijks bestuur

Het werkgebied van de afdeling omvat de plaatsen Steenwijk, Meppel, Hoogeveen, de Wijk, Havelte, Zuidwolde en Staphorst. Het Algemeen Bestuur van de afdeling Zuidwest Drenthe bestaat uit vertegenwoordigers vanuit de groepen WSW, Lagere Overheden, Gepensioneerden en Vutters, Zorg, Rijk en Dienstverlening. Het AB vergadert  maandelijks en bespreekt daarbij  de voorbereiding van de bondsraadsvergadering, gang van zaken binnen de afdeling en de binnen de afdeling actieve sectoren (groepen).3 leden uit het AB zijn door de ledenvergadering benoemd als Dagelijks Bestuur (DB). Het Dagelijks Bestuur van de afdeling bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningmeester. De voorzitter is belast met de algehele leiding van de afdeling. De secretaris is belast met de zorg voor het functioneren van de afdeling met uitzondering van het financiële beheer. De penningmeester beheert de geldmiddelen van de afdeling overeenkomstig de aanwijzingen van het Bondsbestuur. Gezamenlijk vertegenwoordigen zij de afdeling en dragen zorg voor de voorbereiding van de activiteiten die plaatsvinden.Naam Functie Groep
J.J. Gelderloos DB,AB voorzitter Welzijn
Joh. Logtenberg DB,AB secretaris Gepens. & Vutters
G.J. Velthuis DB,AB penningmeester LO
D. v.d. Belt AB + verslaglegger Gepens. & Vutters
D.H.Nijenhuis AB en lid Bondsraad Gepens. & Vutters
J.J.H. Dufour AB en lid Bondsraad Rijk
G.W. Peters AB WSW-WIW
C. Smid AB UG
J. Joosten AB UG
W. Datema AB Zorgsector

De afdeling zoekt permanent naar leden die actief willen worden. Binnen het bestuur van de afdeling zijn vacatures maar ook binnen de diverse groepen zijn uitdagende taken beschikbaar. Wij zorgen voor faciliteiten (opleidingen, enz.). Mocht u belangstelling hebben om actief te worden binnen de afdeling neem dan contact op.
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙